PROJEKTAI (2023 M.)

Projektas „Romų bendruomenės  moterims ir mergaitėms: pažinimo ir gebėjimų ugdymo programa

Konkursą skalbė ir lėšas skyrė: Vilniaus miesto savivaldybė

Projekto tikslas – per teikiamas paslaugas romų bendruomenės moterims ir mergaitėms savipagalbos grupėse, socialinių, psichosocialinių įgūdžių ugdymą, sveikatos ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, kompiuterinio raštingumo mokymąsi, bei įvaizdžio ugdymą, suteikti savarankiško gyvenimo įgūdžių įgalinant moteris ir mergaites dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Savipagalbos – mergaičių ir moterų grupėse siekiama spręsti įvairias socialines ir psichosocialines problemas dalyvaujant soc. darbuotojui ir psichologui. Socialinis darbuotojas ir psichologas dirba moterų (10) ir mergaičių (10) grupėse pagal sukurtą aktualių socialinių temų programą (pvz. gyvenamosios vietos pakeitimas, emocinės  problemos ar išgyvenimai ieškant darbo, pritampant naujoje bendruomenėje ar mokykloje, stereotipinis ne romų požiūris į romų tautybės asmenis), suteikiant didesnę galimybę bendrauti tarpusavyje, imtis atsakomybės ir padėti bei palaikyti kitus. Taip pat vyksta šių specialistų individualios konsultacijos.  Projekte daugiau mokomojo pobūdžio programų. Viena iš prioritetinių veiklų –  sveikatos ir sveikos gyvensenos programa, ugdant svarbų požiūrį į savo kūno priežiūrą, užkertant kelią įvairioms lėtinėms ligoms, teikiant žinių sveikos gyvensenos svarbai, lytiškumo klausimams. Programą kurią ir tikslinėse grupėse vykdo šeimos gydytoja. Šioje programoje taikomi neformalūs terapiniai metodai, su vaidmenimis, situacijų atvaizdavimu vizualiai, organizuojami  praktiniai pirmosios pagalbos užsiėmimai. Taip pat svarbus šiai tikslinei grupei vykdomas informacinis ir kompiuterinis pradžiamokslis, kuris įgalina asmenį nepasilikti socialinio gyvenimo užribyje. Išmokyti rasti reikiamą kokybišką informaciją, ir kur jos ieškoti naudojant kompiuterį, ar kitą mobilų įrenginį, tai viena iš svarbių sričių socialinei komunikacijai. Programą kuria ir mokymus organizuoja skaitmeninių mokymų specialistas. Atkreipiant dėmesį kad vis dar romų moterys ir mergaitės patiria patyčias visuomenėje dėl savo įvaizdžio, šioms grupėms organizuojami ir įvaizdžio ugdymo mokymai. Užsiėmimus organizuoja ir vykdo 3-ys įvaizdžio specialistai: šukuosenų, kirpimo  ir aprangos meistrai. Tikslinių grupių  veiklų metu mažamečiais vaikais ir jų užimtumo programa pasirūpina  edukatoriai. Vaikų užimtumui skirtas multisensorinis kambarys, naudojant įvairias edukacines priemones. Pasibaigus projekto veikloms bus organizuojamas rezultatų ir veiklų aptarimas. Taip pat bus organizuojamas šventinis vakaras pristatant įvaizdžio specialistų (šukuosenos, apranga) sukurtą teatralizuotą pristatymą vietos bendruomenei.

Projektas „Pojūčių kambarys – vaikui ir šeimai“

Konkursą skalbė ir lėšas skyrė: Vilniaus miesto savivaldybė

Programoje dalyvaujantys specialiųjų poreikių vaikai iš lopšelio-darželio „Coliukė“, turintys įvairiapusių raidos, neurologinių, autizmo spektro sutrikimų, patiria ir sensorinės integracijos disfunkciją. Sensorinės integracijos tikslas, dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais planuojamoje programoje – atpažinti jų specifines pojūčių problemas, suplanuoti vaikui optimalų dirgiklių spektrą, konkrečiam vaikui pritaikytą „sensorinę dietą“ ir tinkamą sensomotorinį stimuliavimą, padėti ankstyvame amžiuje formuotis vaiko savireguliacijai, parinkti konkrečiam vaikui tinkamus ugdomuosius žaidimus, teikti tėvams rekomendacijas.

Ukrainiečių bei baltarusių  šeimų tikslinei grupei vykdomi psichoterapiniai užsiėmimai biblioterapijos metodu, žaidimų terapija, bei integratyvioji menų terapija.

Tikslinė grupė – šeimos auginančios vaikus, turinčius įvairaus lygio specialiuosius poreikius, ir šeimose, kuriose taikoma atvejo vadyba – taikomi individualizuoti integratyviosios menų terapijos metodai. Per įvairias kūrybines praktikas atliepiant specifinius kiekvieno vaiko poreikius, atsižvelgiant į jų negalios pobūdį ir sunkumą, ugdomi vaikų sensoriniai, kalbiniai, kognityviniai, socialiniai gebėjimai.

Projektas „Nakties skaitymai“ daugiatautei N. Vilnios bendruomenei

Konkursą skalbė ir lėšas skyrė: Vilniaus miesto savivaldybė

Tikslas kūrybiškai atskleisti Vilniaus miesto N. Vilnios bendruomenės multikultūriškumą, ir įvairių čia gyvenančių tautybių kultūrų savitumą per jų rašytinį palikimą – pasakas, legendas, bei liaudies folkloro pristatymus vietos bendruomenei, atspindint  savitos kultūros bruožus, pažymint literatūrinio Vilniaus miesto statusą – kuriantį, išlaikantį tautines tradicijas, atvirą įvairioms kultūroms Europos miestą.

Projekto metu įrengta kilnojamoji skaityklėlė viešoje N. Vilnios erdvėje, kuri suteikia daugiau galimybių bendruomenės susitelkimui bendroms veikloms kartu su vaikais, nauja paslauga skatina bendrauti neformalioje aplinkoje, skatina tradicijos kūrimą dalintis skaitymo džiaugsmu, keistis vaikų knygelėmis, organizuoti sociokultūrinio pobūdžio renginius jaunoms bendruomenės šeimoms su mažais vaikais, Vilniaus jubiliejaus proga tai įsimintina dovana bendruomenei.

Projektas „Startas literatūriniam Vilniui“

Konkursą skalbė ir lėšas skyrė: Vilniaus miesto savivaldybė

Audio ir vizualinių pokalbių laidų ciklas „Startas literatūriniam Vilniui“ skirtas Vilniaus 700 metų jubiliejui. Vilnius kaip amžinai jaunas miestas daugiakultūris židinys, kuriame gyvena ir kuria įvairių sričių menininkai. Pažintis su įdomiais meną kuriančiais žmonėmis bei jų pasakojimais kuria įdomią, įvairiapusę literatūrinio miesto istoriją. Šia programa sieksime mažiau kultūrinių galimybių turinčius bendruomenės narius supažindinti su šiuolaikine lietuvių literatūra, įvairių sričių menu.

Projekto metu sukurtos 6 audio ir video tinklalaidės. Tinklalaidžių moderatorius – „Knygos teatro“ režisierė, aktorė Redita Dominaitytė. 

Peržiūrėti tinklalaidžių įrašus galite čia:

https://www.facebook.com/Naujosiosvilniosbiblioteka/videos/3407689896167785

https://www.facebook.com/Naujosiosvilniosbiblioteka/videos/745132647232724

https://www.facebook.com/Naujosiosvilniosbiblioteka/videos/184635607686305

https://www.facebook.com/Naujosiosvilniosbiblioteka/videos/248911267599711

https://www.facebook.com/Naujosiosvilniosbiblioteka/videos/1218332348809493

https://www.facebook.com/Naujosiosvilniosbiblioteka/videos/732861558573891

PROJEKTAI (2022m.)

Vaikų vasaros dienos stovykla „Pažink save linksmai“

Konkursą skelbė ir lėšas skyrė: Vilniaus miesto savivaldybė


Programa „Pažink save linksmai“ skirta lavinti stovyklos dalyvių emocinį intelektą, kūrybiškumą,
ugdyti gamtos pažinimą, bei skatinti aktyvų laisvalaikio praleidimą.


Stovyklos metu numatomos šios veiklos:
Kūrybinis užsiėmimas „Draugo portretas“. Naudojant įvairias meninės raiškos priemones
stovyklos dalyviai pasirinkę stovyklos draugą kuria jo portretą – šaržą.


Refleksijos po kūrybinio užsiėmimo „Draugo portretas“ grupėse. „Kūrėjas“ pristato savo
draugą, šaržo „modelį“. Aptarimų metu stiprinama emocinė ir elgesio sistema atpažįstant
mąstymo, emocijų ir elgesio ryšius, keičiant negatyvų mąstymą apie save, skatinant
bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes, padedant ir psichologui bei bendraamžiams
draugams, skatinant pozityvaus elgesio ir teigiamų emocijų atsiradimą.
Pažintinės išvykos. Stovyklos metu stovyklos dalyviai aplankys Vilniaus miesto įdomias
kultūros vietas (Mo muziejus, Lietuvos geležinkelių muziejus, Muitinės muziejus, Pinigų
muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Lietuvos energetiko ir technikos
muziejus).


Aktyvus poilsis gamtoje. Stovyklos metu kas dieną stovyklos dalyviai Naujosios Vilnios
apylinkėse, prie Vilnelės upės leis laisvalaikį, žais judriuosius komandinius žaidimus.
Kūrybinės dirbtuvės. Stovyklos dalyviai taikant įvairių meno sričių kūrybines veiklas
(fotografiją, piešimą, lipdymą, konstravimą, gamtinių medžiagų ir antrinių žaliavų
panaudojimą) kurs įvairias kompozicijas šiomis temomis: „Pažink augalus – herbariumo
kūrimas“, „Nuotraukų koliažas – linksmasis aš“, „Saugau gamtą – saugau save“.


Stovyklos įgyvendinimo terminai:

I pamaina 2022-07-04 – 2022-07-13;

II pamaina 2022-07-14 –2022-07-22
Stovyklos įgyvendinimo vieta: vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ (Gerovės g. 1, Vilnius)

Startas daugiatautiškam literatūriniam Vilniui

Vilnius-daugiatautis miestas, jame nemažai literatūros atstovų, kuriančių tautinio identiteto, istorinės atminties, tradicijų temomis. 2021m., Vilnius  pripažintas kultūrą, rašytojus ir skaitytojus mylinčiu miestu ir  UNESCO paskelbtas literatūros statusą turinčiu miestu. Atliepiant į šį reikšmingą tarptautinį pripažinimą, Naujosios Vilnios bendruomenei pristatėme tinklalaidę, kurioje su kūrėjais kalbėjome apie Vilniaus tautinių mažumų kūrėjų literatūrinius pasiekimus ir idėjas.

Projektas „Startas daugiatautiškam literatūriniam Vilniui“ yra audio ir vizualinių pokalbių laidų ciklas, kurį klausytojai galėjo stebėti tiesioginėmis transliacijomis Facebook puslapyje. Tinklalaidžių turinį moderatoravo „Knygos teatro“ aktorė, režisierė Redita Dominaitytė.

Tikime, kad literatūriniai pokalbiai – viena iš labiausiai bendrystę skatinančių priemonių, ugdant didesnį įvairių tautinių mažumų socialinių grupių susidomėjimą literatūriniu lauku, bei didesnį įsitraukimą ir literatūros naujovių pažinimą.


Socialinės iniciatyvos romų bendruomenės moterims ir mergaitėms

Projektu siekiame stiprinti saugaus bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus romų bendruomenės moterų ir mergaičių savi pagalbos  grupėse, sprendžiant asmeninio gyvenimo problemas bei  ieškant pagalbos naujose situacijose, dalyvaujant bendruomenės gyvenime, ugdyti ir stiprinti  socialinius įgūdžius, mažinant socialinę atskirtį.

Grupiniai užsiėmimai ugdo empatiją, savęs pažinimą bei asmens (kūrybinį) mąstymą, inicijuoja socialinį (asmeninį ar  kolektyvinį) pokytį.

Ši forma sukuria šilumą, gerina tarpusavio santykius, provokuoja atvirumą, padeda įveikti svetimos aplinkos baimę, kaip papildoma edukacinė priemonė prieš užsiėmimus, rodomos trumpametražių socialinio turinio  filmų peržiūros, bei vyko jų aptarimai tikslinėse grupėse.

PROJEKTAI (2021m.)

Viena kalba- teatro kalba

Projekto programa:  taikomojo teatro programa, naudojanti užsienio šalių patirtį, skirta Naujosios Vilnios multikultūrinės bendruomenės mažiau galimybių turinčių  vaikų ir jaunimo dienos centro „Mūsų nameliai“(toliau DC“Mūsų nameliai“) lankytojams: jaunų šeimų ir jų vaikų grupėms bei pagyvenusių žmonių grupei. Projektu buvo siekiama įgalinti žmones laisvai reikšti save, lavinti vaizduotę ir kūrybiškumą, edukuoti apie skirtingas meno formas (muziką, tapybą, judesį ir teatrą). Projekto metu buvo siekiama sukurti saugią kūrybinę erdvę be teisingos/klaidingos politikos, erdvę, kurioje vyrautų tarpusavio suprantimas ir vienas kito susiklausymas. Projekte verbalinė kalba buvo nenaudojama, tokiu būdu įgalinant asmenį saugiai jaustis turint silpnus kalbinius įgūdžius, ar kalbos defektus. 

Projekto aprašas: VSCB Naujosios Vilnios bibliotekoje buvo vykdomos kultūrinės edukacijos veiklos, paremtos taikomojo teatro metodais.

Taikomasis teatras – inovatyvi scenos meno rūšis, apjungianti socialiai įtraukiančio, edukacinio, provokuojančio, politinio, socialinio spektaklio ir bendruomenių teatro sąvokas. Ši nauja Lietuvoje teatro praktika, kuri Didžiojoje Britanijoje jau tapusi gilia tradicija ir peržengusi ne tik profesionaliąją sceną, bet ir aukštojo mokslo auditorijas, inicijuoja didelį socialinį (asmeninį ar  kolektyvinį) pokytį skirtingose bendruomenėse. 

Šios retos meno rūšies specialistė, kuri įgijo patirtį Jungtinėje Karalystėje ir kuri yra viena iš pirmųjų pradėjusių tokią veiklą Lietuvoje, DC“Mūsų nameliai“ patalpose, atliko tikslingą performatyvią veiklą, kuri buvo orientuota į socialinės grupės su skirtinga kalbine patirtimi socialinį pokytį bei tos grupės įsitraukimą į bendruomenę. Naudodama specifines, inovatyvias žinias ir gebėjimus, paremtus britų akademikės Dorothy Heathcote edukacinės dramos filosofija “Eksperto Mantija” bei jungdama kitas meno rūšis, dramos specialistė ugdė socialinės grupės emocinį intelektą, jungė vaikų su specialiais edukaciniais poreikiais ir suaugusiųjų pagyvenusių žmonių grupes.

Šie metodai sukūrė realų pokytį bendruomenėje. 

Šia veikla buvo siekiama didinti vaikų ir jaunimo iš multikultūrinių šeimų bei mažiau galimybių turinčių senyvo amžiaus žmonių integraciją į visuomenę, naudojant universalią neverbalinę kalbą – teatrą.  Ugdyti bendradarbiavimą, savęs ir artimųjų pažinimą, toleranciją, kūrybiškumą, saviraišką, išmokti naujų bendravimo formų, stiprinti šeimos bendrystę, ugdyti pasitikėjimo savimi ir kitais jausmus bei suteikti galimybę praleisti turiningą ir prasmingą laisvalaikį. 

Taikomosios dramos projektas, susivienijęs su Teatro terapijos metodika – vienas pirmųjų stipriųjų edukacinių iniciatyvų, galinčių padėti visiems džiaugsmingai tyrinėti pasaulį, didinti sąmoningumą, suteikti galių ir paskatinti realius bei ilgalaikius pokyčius.


Istorijų kambariai Naujosios Vilnios bendruomenei

Projekto aprašas: Neišgalvotų istorijų kambarys – tai žymių žmonių biografinių knygų skaitymo ir aptarimo  užsiėmimų ciklas dalyvių grupėje, pereinant prie asmeninių istorijų pasakojimų.

Užsiėmimo metu yra pristatoma knyga, o vėliau biblioterapijos specialistas inicijuoja diskusiją tarp grupės dalyvių taip kviesdamas juos refleksijai bei svarbiausių žymaus žmogaus pasiekimų ar laimėjimų aptarimui. Per išgyventas ir pamėgtas biografines žymių žmonių istorijas, dalyviai skatinami prisiminti, pasidalinti savo išgyvenimais, bei išklausyti kitus.

Reflektuodami ir diskutuodami tikslinės grupės dalyviai sustiprina  pasitikėjimą savimi, savo įgūdžiais ir gebėjimais, stiprinamas savipagalbos ir bendrystės jausmas. Įvairių istorijų pasakojimai skirtingų žmonių grupėse visada buvo ir yra viena iš labiausiai bendrystę skatinančių meninių priemonių.

Temos vizualizacijai buvo  naudojami fotomenininko Audriaus Zavadskio kūrybinio palikimo fotografijų fondo darbai.

Neišgalvotų istorijų kambarys veikė ir kontaktiniu būdu (Naujosios Vilnios bibliotekoje), ir nuotoliniu – uždaroje „Facebook“  grupėje, kurią moderavo literatūros ir biblioterapijos specialistai, o dalyviai galėjo tarpusavyje bendrauti, dalintis savo patirtimi ir įspūdžiais.

Šeimos istorijų kambarys – atskira teatro pobūdžio erdvė, skirta jaunoms šeimoms auginančioms mažus (ikimokyklinio amžiaus vaikus) bei mažiau galimybių turinčioms šeimoms, kurių vaikai lanko DC „Mūsų nameliai“. Šeimos istorijų kūrime buvo naudojami teatro ir įvairių vaidybinių žaidimų elementai, kurių pagalba vaikai ir tėvai mokėsi kūrybiškai papasakoti savo šeimos istoriją. Užsiėmimų metu buvo skatinamas dalyvių kūrybiškumas, saviraiška, ugdomas pasitikėjimo savimi jausmas bei šeimos bendrystės jausmas.

Užsiėmimus moderavo ir vykdė aktorius ir meninių veiklų edukatorius.

Vykdant ,,Istorijų kambarių” užsiėmimus, šia veikla buvo siekiama skatinti mažiau galimybių turinčios Naujosios Vilnios bendruomenės narius – suaugusius, senjorus, regėjimo negalią turinčius asmenis, šeimas su mažamečiais vaikais – ugdyti savo kūrybinį potencialą, saviraišką, kritinį mąstymą, siekiant bendruomeniškumo per kultūrines veiklas  skirtingose socialinėse  grupėse.


Asmeninių ir socialinių gebėjimų   programa socialinę atskirtį patiriančiai Naujosios Vilnios bendruomenei

Projekto aprašas: Projekto metu, tikslinė dalyvių grupė (tėvai auginantys vaikus su spec. poreikiais), multisensorinio kambario erdvėje stiprino vaikų psichinę ir emocinę sveikatą. Naujosios Vilnios bendruomenės jaunos šeimos, turinčioms įvairių psichologinių sunkumų dalyvavo „Pozityvios tėvystės“ programoje, išklausant ir susipažįstant su  tam tikrais  socialinio ir psichosocialinio pobūdžio problemų sprendimo būdais bei refleksijomis dalyvių grupelėse. Kiekvieną šeštadienį bendruomenės šeimos su vaikais dalyvavo  taikomojo teatro užsiėmimuose, skirtuose saviugdai ir saviraiškai.

Taikomojo teatro metodas užsienio šalyse taikomas kaip priemonė įtraukiant bendruomenės narius į bendruomeninį gyvenimą. Taikomojo teatro metodas apima muziką, dramos ir muzikos elementus, todėl toks platus priemonių spektras nesunkiai pritaikomas įvairių pomėgių ir gabumų turintiems asmenims.

Projektas buvo skirtas Naujosios Vilnios bendruomeninės veiklos stiprinimui. Kiekvienai tikslinei dalyvių grupei buvo organizuojamos skirtingos veiklos, skirtos jų gyvenimo kokybės gerinimui, sprendžiant  psichosocialines problemas, padedant susikurti saugią ir pozityvią aplinką, pritapti prie daugiakultūrės bendruomenės.

Projekto pabaigoje dalyvių laukė maža šventinė programa ir Kalėdų senelis.


Naujos socialinės iniciatyvos romų bendruomenės moterims ir mergaitėms

Projektu siekėme stiprinti saugaus bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus romų bendruomenės moterų ir mergaičių savi pagalbos  grupėse, sprendžiant asmeninio gyvenimo problemas bei  ieškant pagalbos naujose situacijose, dalyvaujant bendruomenės gyvenime, ugdyti ir stiprinti  socialinius įgūdžius, mažinant socialinę atskirtį.
Savi pagalbos mergaičių ir moterų grupėse, konsultacijų metu siekėme spręsti įvairias socialines problemas (pvz. gyvenamosios vietos pakeitimas, problemos pritampant naujoje mokykloje, stereotipinis visuomenės požiūris į romų tautybės asmenis), suteikiant didesnę galimybę bendrauti tarpusavyje, imtis atsakomybės ir padėti bei palaikyti kitus. 

Inovatyvus menų terapijos metodas – taikomasis teatras, jo taikymas grupiniuose užsiėmimuose, veikia asmens mąstymą, būklę, inicijuoja didelį socialinį (asmeninį ar  kolektyvinį) pokytį. Šie užsiėmimai orientuoti į socialinės grupės įsitraukimą ir socialinį pokytį mergaičių savi pagalbos grupėje. Kitas metodas – tai gyvenimo istorijų pasakojimas, įgalina žmogų kalbėti apie paprastus dalykus, išgyvenamus jo aplinkoje. Savo gyvenimo istorijų pasakojimai padeda žmonėms geriau pažinti vienas kitą, moko empatijos.

Ši forma sukuria šilumą, gerina tarpusavio santykius, provokuoja atvirumą, padeda įveikti svetimos aplinkos baimę, kaip papildoma edukacinė priemonė prieš užsiėmimus, rodomos trumpametražių socialinio turinio  filmų peržiūros, bei vyko jų aptarimai tikslinėse grupėse.


Mokausi augti: kūrybinė emocinių įgūdžių lavinimo programa

Stovyklos metu vyko nuotoliniai biblioterapijos užsiėmimai ir  nuotolinės kūrybinės dirbtuvės. Nuotolinius biblioterapijos užsiėmimus vykdė psichologas, kurių metu stovyklos dalyviai, vaikai iš jautresnių socialinių šeimų, grupelėse mokėsi kurti pozityvius asmeninius ir  tarpasmeninius santykius, ugdė vertybių sampratą apie šeimą, stiprino socialinius ir emocinius įgūdžius ir gebėjimus.

Psichologas grupės užsiėmimo metu garsiniu būdu skaitė atrinktą literatūrinio kūrinio ištrauką, apie vaikų – tėvų, brolių ir seserų santykius šeimoje, skatinant grupės dalyvius analizuoti knygos veikėjo išgyvenimus, jo veiksmus ir mintis, kurios padėtų aiškiau suvokti, kokios yra reikšmingiausios vertybės  šeimoje, ir draugystėje, su kokiomis problemomis susiduria veikėjas, ieškoti pozityvių sprendimo galimybių ir būdų. Stovyklos dalyviams, sunkiai reiškiantiems mintis, buvo naudojami terapinio piešimo elementai, vaidmenų žaidimai.

Siekiant stiprinti stovyklos dalyvių emocinį ryšį su šeimos nariais, vaikai nuotolinių kūrybinių dirbtuvių metu naudojant įvairias meninės raiškos priemones gamino savo šeimos nariams dovanėles, kaip geros emocijos išraišką. Kūrybinė veikla stiprinanti emocinius įgūdžius, skatino dalyvių saviraišką, ugdė meninius gebėjimus. Šias dirbtuves vykdė meno srities edukatorius. Stovyklos pabaigoje pagaminti kūrybiniai darbai buvo viešinami dienos centro facebook paskyroje.


PROJEKTAI (2018m.)

Mes knygų s@loje

Projektas „Mes knygų s@loje“ siekė per interneto erdvėje sukurtą biblioterapinį žaidimą, bendraujant nuotoliniu būdu, spręsti socialinės rizikos vaikų ir jaunimo psichosocialines problemas, stiprinant jų psichinę sveikatą. Projekte dalyvavo Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos Antakalnio, Karoliniškių, Naujosios Vilnios, Pilaitės, Tomo Zano ir „Saulutės“ bibliotekų, Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų bei vaikų ir jaunimo dienos centro „Mūsų nameliai“ vaikų ir jaunimo grupės.

Projekto partneriai ir naudos gavėjai: Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai, vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“, Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos filialuose ir kitų projekto partnerių ir naudos gavėjų bibliotekų erdvėse grupiniams biblioterapiniams užsiėmimams buvo pritaikytos prieigos prie kompiuterių individualiai kiekvienam žaidimo grupės dalyviui. Užsiėmimų dalyviai, nagrinėdami literatūrinius tekstus, įgijo psichosocialinių įgūdžių, išmoko atpažinti savo problemas bei jas saugiai išreikšti bendraamžių grupėse.

Reportažas apie projektą ,,Atvirumo s@la”


Kultūrų dialogas vienija: programa romų vaikams ir jaunimui

Žmogaus teisių stebėjimo instituto pateikiamais duomenimis Lietuvoje nuo neapykantos kurstymo dažniausiai nukenčia kitos rasės ar tautybės (juodaodžiai, žydai, romai) ar kito tikėjimo (musulmonai, judėjai) asmenys. Statistiniai duomenys rodo, kad 2012 m. iš 263 užregistruotų tokio pobūdžio nusikalstamų veikų, 181 buvo susijusios su antisemitizmo skatinimu, neapykanta įvairių tautybių ar etninėms žmonių grupėms (žydų, romų).

Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos (VSCB) Naujosios Vilnios biblioteka nuo 2014 m. sistemingai vykdo programas, skirtas romų vaikų ir jaunimo kultūrinės ir socialinės atskirties mažinimui, skaitymo skatinimui per biblioterapijos užsiėmimus, taip pat per muzikos ir vaidybos užsiėmimus pagal literatūros kūrinius, siekiant romų vaikų ir jaunimo socializacijos, kai per literatūrinių personažų išgyvenimus atskleidžiamos su kultūrine ir socialine atskirtimi susijusios asmeninės problemos.

Nuo 2013 m. VSCB Naujosios Vilnios biblioteka bendradarbiauja su VšĮ „Romų visuomenės centras”, 2014 ir 2015 m. vykdė/vykdo projektus ,,Biblioterapija kaip skaitymo skatinimo priemonė romų tautybės vaikams ir jaunimui” ir ,,Skaitymo skatinimo biblioterapinė programa romų vaikams ir jaunimui”, bibliotekos projektų vykdytojų komanda turi patirties šioje srityje dirbti su romų vaikais ir jaunimu, todėl manome, kad būtina tęsti pradėtą veiklą, kuri turi įtakos romų vaikų ir jaunimo socialinių ir mokymosi įgūdžių kūrimui, abipusių (romų ir kitų tautybių atstovų) neigiamų stereotipų vieniems apie kitus laužymui, įtakoja socializacijos procesą.

Pagal romų tikslinės grupės išsakytas refleksijas ir pasiūlymus parengėme programą „Kultūrų dialogas vienija: programa romų vaikams ir jaunimui”, kuri per kūrybišką skirtingų kultūrų pažinimą mažina socialinę atskirtį bei ugdo savitarpio supratimą, mažina tautinės neapykantos apraiškas.

Projekto tikslinė grupė: 12 romų vaikų ir paauglių, bei 12 kitų tautybių vaikų ir paauglių iš vaikų ir jaunimo dienos centro „Mūsų nameliai”.

Programa: projekto partneriai „Romų bendruomenės centras”

Reportažas apie projektą ,,Kultūrų dialogas vienija”


Projektas „Socialinės ir emocinės komunikacijos stiprinimas socialiai pažeidžiamoms Naujosios Vilnios šeimoms”

Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ kartu su partneriu Naujosios Vilnios biblioteka įgyvendino unikalų renginių ciklą, skirtą turiningam laisvalaikio praleidimui šeimoje.

Dienos centras pakvietė į nemokamus edukacinius, aktyvius lavinamuosius, meninius užsiėmimus skirtus visai šeimai. Veiklas vykdė įvairių meno krypčių specialistai (menininkai, dailininkai, aktoriai), užsiėmimus vaikams ir tėvams vedė ir profesionalūs psichologai.

Renginių ciklą sudarė interaktyvios paskaitos tėvams parengtos pagal pozityvios tėvystės ugdymo programos gaires, „Šeimos dienos“ renginiai- skirti turiningam laisvalaikio praleidimui su šeima, „Mainų turgelio“ renginiai- kurių metu suteikta unikali galimybė apsikeisti ar padovanoti nebereikalingus, bet vis dar geros kokybės daiktus kitiems, gal būt labiau stokojantiems bendruomenės nariams.

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį Naujosios Vilnios bendruomenė buvo pakviesta į 13 nemokamų renginių visai šeimai. Įgyvendinant projekte numatytas veiklas buvo siekiama stiprinti Naujosios Vilnios bendruomenės šeimų, auginančių priešmokyklinio/mokyklinio amžiaus vaikus, socialinį ir emocinį intelektą taikant pozityvios tėvystės programą, ugdant ir puoselėjant tėvų – vaikų tarpusavio santykius, skatinant vietos bendruomenės socialinį jautrumą ir pozityvų bendruomeniškumą. Pagrindinis projekto tikslas pasiektas ir įgyvendintas.

Projektą įgyvendino: Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ Projektą finansavo: Vilniaus miesto savivaldybė

Projekto renginių įgyvendinimo laikotarpis: 2017/10/06-2017/12/02

Projekto vadovė- Rita Venskūnienė

Reportažas apie projektą ,,Socialinės ir emocinės komunikacijos stiprinimas socialiai pažeidžiamoms Naujosios Vilnios šeimoms”