Asmeninių ir socialinių gebėjimų   programa socialinę atskirtį patiriančiai Naujosios Vilnios bendruomenei

Projektas skirtas Naujosios Vilnios bendruomeninės veiklos stiprinimui. Projekto metu tikslinė grupė – tėvai auginantys vaikus su spec. poreikiais multisensorinio kambario erdvėje stiprino vaikų psichinę ir emocinę sveikatą. Bendruomenės jaunos šeimos, turinčioms įvairių psichologinių sunkumų dalyvavo „Pozityvios tėvystės“ programoje, išklausant ir susipažįstant su  tam tikrais  socialinio ir psichosocialinio pobūdžio problemų sprendimo būdais bei refleksijomis dalyvių grupelėse. Kiekvieną šeštadienį bendruomenės šeimos su vaikais dalyvavo  taikomojo teatro užsiėmimuose, skirtuose saviugdai ir saviraiškai. Taikomojo teatro metodas užsienio šalyse taikomas kaip priemonė įtraukiant bendruomenės narius į bendruomeninį gyvenimą. Taikomojo teatro metodas apima muziką, dramos ir muzikos elementus, todėl toks platus priemonių spektras nesunkiai pritaikomas įvairių pomėgių ir gabumų turintiems asmenims.

Kiekvienai tikslinei dalyvių grupei buvo organizuojamos skirtingos veiklos, skirtos jų gyvenimo kokybės gerinimui, sprendžiant  psichosocialines problemas, padedant susikurti saugią ir pozityvią aplinką, pritapti prie daugiakultūrės bendruomenės.

Projekto pabaigoje dalyvių laukė maža šventinė programa ir Kalėdų senelis.

Naujos socialinės iniciatyvos romų bendruomenės moterims ir mergaitėms

Projektu siekėme romų bendruomenės moterų ir mergaičių savi pagalbos  grupėse stiprinti saugaus bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, sprendžiant asmeninio gyvenimo problemas bei  ieškant pagalbos naujose situacijose, dalyvaujant bendruomenės gyvenime, ugdyti ir stiprinti  socialinius įgūdžius, mažinant socialinę atskirtį.
Savi pagalbos mergaičių ir moterų grupėse, konsultacijų metu siekėme spręsti įvairias socialines problemas (pvz. gyvenamosios vietos pakeitimas, problemos pritampant naujoje mokykloje, stereotipinis ne romų požiūris į romų tautybės asmenis), suteikiant didesnę galimybę bendrauti tarpusavyje, imtis atsakomybės ir padėti bei palaikyti kitus.  Inovatyvus menų terapijos metodas – taikomasis teatras, jo taikymas grupiniuose užsiėmimuose, veikia asmens mąstymą, būklę, inicijuoja didelį socialinį (asmeninį ar  kolektyvinį) pokytį. Šie užsiėmimai orientuoti į socialinės grupės įsitraukimą ir socialinį pokytį mergaičių savi pagalbos grupėje. Kitas metodas – tai gyvenimo istorijų pasakojimas, įgalina žmogų kalbėti apie paprastus dalykus, išgyvenamus jo aplinkoje. Savo gyvenimo istorijų pasakojimai padeda žmonėms geriau pažinti vienas kitą, moko empatijos. Ši forma sukuria šilumą, gerina tarpusavio santykius, provokuoja atvirumą, padeda įveikti svetimos aplinkos baimę, kaip papildoma edukacinė priemonė prieš užsiėmimus, rodomos trumpametražių socialinio turinio  filmų peržiūros, bei vyko jų aptarimai tikslinėse grupėse.